Uw partner op weg naar succes

A – Network Consultancy manifesteert zich op geheel eigen wijze op het gebied van strategisch organisatieadvies en verzuimmanagement. Wij zijn een strategisch  organisatieadviesbureau met een bedrijfsmatige aanpak. De dienstverlening richt zich op Organisatieadvies, Verzuimmanagement, Coaching en Mediation. A – Network Consultancy is een (boardroom) sparringpartner op strategisch en operationeel niveau met een specialisatie in verzuimmanagement. Wij adviseren en ondersteunen op verschillende gebieden, in verschillende fasen en op belangrijke kruispunten.

Dienstverlening

ORGANISATIEADVIES

Advies omtrent strategie- en organisatievraagstukken (beleid) om de effectiviteit van de bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en processen te verbeteren. 

VERZUIMMANAGEMENT

Advisering en begeleiding op strategisch- en operationeel niveau. Ontwikkeling en implementatie van het verzuimbeleid, verzuimprocessen en het managen van re-integratietrajecten.

CASEMANAGEMENT

We kunnen uw leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus ondersteunen en trainen op onderwerpen als verzuim waaronder verzuimbegeleiding conform de Wet Verbetering Poortwachter; hanteren van Privacy protocol; Algemene Verordening Gegevensbescherming en het voeren van verzuimgesprekken.

MEDIATION

Bij loopbaan- en arbeidsgerelateerd verzuim. Een goede methode om het verzuim bespreekbaar te maken en (samen) te werken aan een snelle en soepele re-integratie.

COACHING & TRAINING

Performance en executive coaching gericht op de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden van leidinggevenden.

BEZWAAR EN BEROEP

ZW & WGA WIA in samenwerking met WGA Control. Heeft een beslissing van het UWV financiële gevolgen voor uw organisatie? In veel gevallen is het lonend om deze juridisch en medisch inhoudelijk te laten toetsen.

 

 

Advies omtrent strategie- en organisatievraagstukken nodig?